Lidmaatschap

Info

Onze club is aangesloten bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en kent net als de NJBB een onderscheid tussen 3 licenties, n.l.: Clublicentie, Jeugdlicentie en een Wedstrijdlicentie.

Voor het uitsluitend deelnemen aan de Clubcompetitie is een Clublicentie vereist, voor het deelnemen aan officiële toernooien, zowel regionaal als landelijk is een Wedstrijdlicentie noodzakelijk; Jeugdleden (tot 18 jaar) behoeven een Jeugdlicentie!

De lidmaatschapskosten bestaan uit de Clubcontributie en de Bondsbijdrage (licentie incl. spelerspas):

Clublicentie:  contributie € 64,- + bondsbijdrage € 12,50
Jeugdlicentie: contributie € 27,- + bondbijdrage € 16,50
Wedstrijdlicentie: contributie € 64,- + bondsbijdrage € 32,60

Tevens kunt U natuurlijk Donateur worden van onze vereniging, U kunt dan niet deelnemen aan de Clubcompetitie en niet aan toernooien, maar U kunt wel deelnemen aan alle andere activiteiten van de vereniging:
de kosten hievoor bedragen: € 15,- . 

N.B.: Alle bedragen zijn per jaar! Het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Ledenadministratie:

Mevr. Bea Versteeg
Tuinstraat 35
6971 BH Brummen
tel.: 0575 565828
email: b.e.versteeg@kpnmail.nl

 

S6302202_0.JPG